Radoslav zastupyje Fínsko-slovenskú spoločnosť, ktorá pôsobí v oblasti čistých (enviromentálne nezávadných) technológií. Jej služby sú určené pre širokú škálu firiem a samospráv. Po analýze konkrétnych potrieb zostavuje namieru pre svojich klientov tímy zložené z expertov z celého sveta tak, aby dodali najlepšie možné riešenie. Dnes so Solved.fi spolupracuje viac ako 200 odborníkov. Projekty boli doteraz realizované vo Fínsko, Rusku a na Slovensku.