Martin získal titul Mgr. na MFF UK, odbor Teoretická kybernetika, matematická informatika a teória systémov, absolvoval študijný pobyt na Sheffield Hallam University voblasti paralelné programovanie.

V roku 1997 založil webovú agentúru ui42, ktorá má takemr 50 pracovníkov. Spoločnosť ui42 je lídrom vo webových technológiach na Slovensku (pracovný portál Profesia.sk, redakčný systém Buxus, testovanie použiteľnosti, e-commerce). Od roku 2013 je ui42 aktívnym zástupcom SISp v PS3, ktorá sa venuje štandardizácii prístupnosti IS VS. Je spoluzakladateľom Slovenskej user experience asociácie (SUXA).