Form

energyhack2 registrácia

otvorená do 8.nov 2018
Meno a priezvisko
E-mail
Oblasť povolania alebo expertízy
Máš tím?
Ak áno, napíš mená a priezviská členov tímu
DO KTOREJ VÝZVY SA CHCEŠ ZAPOJIŤ? (môžeš zvoliť aj obidve výzvy)
Energyhack2: Komunitný energy-sharing
VÝZVA 1: Real-time Dashboard
VÝZVA 2: Alternatívny energy-sharing model