Braňo vyštudoval manažment na FMUK a marketing na UCM. Popri tom absolvolval MBA kurz. Spolu s bratom rozbehol jeden z prvých skate&snow shopov v Bratislave. Pôsobil na viacerých konzultačných a manažérskych pozíciách hlavne v T-Mobile a IBM na Slovensku a v zahraničí, kde zodpovedal za oblasti ako business planning, strategy, program management, people management, business development and sales operations. Neskôr spoluzaložil Impact Hub v Bratislave, kde sa zameriava na vznik a rozvoj strategických partnerstiev a dlhodobé smerovanie a rast tejto platformy.