energyhack vol.2

9-10 nov 2018

Komunitný energy-sharing: Vyrábaj a obchoduj s elektrickou energiou vo svojej komunite
Prihlás sa
Hackathon: Komunitný energy-sharing

Nainštaluj si malú fotovoltaickú elektráreň a začni vyrábať energiu. Energiu, ktorú práve nespotrebuješ, predaj v rámci svojej komunity. Ak máš vysokú spotrebu, nemusíš kupovať energiu len od hlavného dodávateľa, kúp ju rovno od suseda!

VÝZVA 1:  Realtime dashboard

Urob simuláciu komunitného systému zdieľania energie na základe dát reálnej spotreby 150 odberných miest a zjednodušených obchodných podmienok. Navrhni a vizualizuj dashboard pre každé odberné miesto, prípadne komunitný uzol, ktorý bude real-time ukazovať spotrebu odberného miesta, jeho výrobu energie a základné parametre obchodovania s vyrobenou energiou v rámci komunity, príp. distribučnej siete.

Cieľom výzvy je porovnanie celkovej sumy za ročnú spotrebu energie každého odberného miesta pri danom objeme vyrobenej a zdieľanej energie v komunite a celkovej sumy za spotrebu energie bez možnosti výroby energie a komunitného obchodovania.

VÝZVA 2:  Optimalizácia modelu

Zabudni na obmedzenia z výzvy 1! Vylepši základný model z výzvy 1, napríklad začni používať batérie, rozšír a optimalizuj umiestnenie FV elektrární v komunite odberných miest, predefinuj komunitné tarify pre jednotlivé uzly, začni prepredávať vyrobenú energiu, namodeluj časovo plánovaný systém obchodovania, optimalizuj usporiadanie odberných miest do jednotlivých uzlov. Akékoľvek úpravy, nové prvky, alebo úplne iný systém energy-sharingu navrhneš, musíš ale ukázať jeho benefity v porovnaní s modelom z výzvy 1.

Cieľom výzvy je optimalizovanie a vylepšenie navrhovaného zdieľaného modelu výroby energie a obchodovania s touto energiou v rámci definovanej komunity 150 odberných miest.

Výhry

Najlepší dashboard základnej výzvy 1:

3.000.- eur

Najlepší systémový nápad výzvy 2:

3.000.- eur

Chyť si svoje miesto na energyhacku vol.2 už teraz!
Prihlás sa
Dáta
K dispozícii bude set dát 150 odberných miest s ročnou spotrebou v 15 minutových intervaloch. Na tejto vzorke reálnych dát je potrebné vizualizovať real-time dashboard a optimálny energy-sharingový model.
Spotreba 150 OM

Každé jedno odberné miesto bude mať celoročné údaje o 15min spotrebe, označenie komunitného uzla, cenovú tarifu a údaj možnosťi zapojenia fotovoltaickej elektrárne (FVE) na výrobu energie.

Výroba FVE

Set dát obsahuje celoročný priebeh výroby energie siedmich druhov fotovoltaických elektrárni, ktoré budú môcť byť použité v danej komunite 150 OM. Dáta sú k dispozícii taktiež v 15min intervaloch.

Príklad výpočtu (tarify)

Príklad obsahuje dashboard k jednému odbernému miestu, ktorý ukazuje počas jedného dňa objem spotrebovanej, vyrobenej, predanej a kúpenej elektrickej energie s danými tarifami a cenami.

Porota
Obidve výzvy bude po prezentačnom bloku vyhodnocovať odborná porota.
Andrej Juris
Andrej Juris

Západoslovenská distribučná, a.s.

V roku 1994 spolu-založil Centrum pre hospodársky rozvoj s cieľom podpory nezávislej diskusie a analýzy hospodárskej politiky na Slovensku. Po vyštudovaní MPA programu na Pricenton University pracoval ďalších sedem rokov na medzinárodných projektoch v energetike v konzultantskej spoločnosti NERA v USA. Od roku 2004 pôsobí v ZSE a od roku 2007 je predsedom predstavenstva Západoslovenskej distribučnej.

Juraj Palovič
Juraj Palovič

Impact HUB Bratislava

Juraj je spoluzakladateľom a od roku 2014 operatívnym a finančným riaditeľom Impact HUB Bratislava. Popri tomto medzinárodnom biznis inkubátore a coworkingu sa Juraj venuje aj vlastnému biznisu v oblasti architektúry. Svoje architektonické zázemie a skúsenosti rozvíjal v najprestížnejších spoločnostiach v Londýne, Rotterdame a Viedni. V roku 2010 sa stal autorizovaným architektom a založil svoju vlastnú prax.

Peter Kolesár
Peter Kolesár

Neulogy

Peter Kolesár je výkonným riaditeľom Neulogy a zároveň predsedom predstavenstva. Pred príchodom do Neulogy pôsobil v diplomatických službách ako Radca pre obchod a inovácie na Veľvyslanectve SR vo Washingtone, kde sa zameriaval na podporu slovenských startupov v USA a inovačnej spolupráce medzi Slovenskom a Spojenými štátmi. Pred službou v diplomacii pracoval ako senior konzultant v Candole Partners, konzultačnej firme v oblasti verejných politík a regulácií.

Radoslav Mizera
Radoslav Mizera

Solved – The Cleantech Company

Radoslav zastupuje Fínsko-slovenskú spoločnosť, ktorá pôsobí v oblasti enviromentálne nezávadných technológií. Jej služby sú určené pre firmy a samosprávy. Po analýze konkrétnych potrieb zostavuje namieru pre svojich klientov tímy zložené z expertov z celého sveta tak, aby dodali najlepšie možné riešenie. Dnes so Solved.fi spolupracuje viac ako 200 odborníkov. Projekty boli doteraz realizované vo Fínsku, Rusku a na Slovensku.

Energyhack vol. 1

Na prvom energyhacku v roku 2017 sa odprezentovalo 12 tímov a 17 zaujímavých návrhov na obidve výzvy. Výzvu č.1 zameranú na analýzu a optimalizáciu spotreby elektrickej energie vyhral tím min:60 za návrh mobilnej aplikácie s pokročilou funkcionalitou a atraktívnym UX dizajnom. Druhú výzvu, ktorá sa zaoberala obnoviteľnými zdrojmi vyhral tím okolo Michala Koníčka s návrhom zaujímavého riešenia pre analýzu a optimalizáciu nákladov na fotovoltaiku.

Hlavný partner

Organizátor

Kontakt
V prípade akýchkoľvek otázok nás kľudne kontaktujte
Adresa

Impact HUB Bratislava,
Hviezdoslavovo nám. 20, 81102 Bratislava

Telefón

+421 903 429 944

Email

energyhack@impacthub.sk

Connect