energyhack vol.2

9-10 nov 2018

Komunitný energy-sharing: Vyrábaj a obchoduj s elektrickou energiou vo svojej komunite

energyhack2 MEETUP:

23 okt 2018 18:00 @DesignFactory, Bottova2

Príď na MEETUP a získaj dáta + detailné info o výzvach vopred! Podujatie je súčasťou FutureNow Festivalu.
Meet up 23/10
energyhack2
Hackathon: Komunitný energy-sharing

Nainštaluj si malú fotovoltaickú elektráreň a začni vyrábať energiu. Energiu, ktorú práve nespotrebuješ, predaj v rámci svojej komunity. Ak máš vysokú spotrebu, nemusíš kupovať energiu len od hlavného dodávateľa, kúp ju rovno od suseda!

VÝZVA 1:

Realtime dashboard

Urob simuláciu komunitného systému zdieľania energie na základe dát reálnej spotreby 150 odberných miest a zjednodušených obchodných podmienok. Navrhni a vizualizuj dashboard pre každé odberné miesto, prípadne komunitný uzol, ktorý bude real-time ukazovať spotrebu odberného miesta, jeho výrobu energie a základné parametre obchodovania s vyrobenou energiou v rámci komunity, príp. distribučnej siete. Cieľom výzvy je porovnanie celkovej sumy za ročnú spotrebu energie každého odberného miesta pri danom objeme vyrobenej a zdieľanej energie v komunite a celkovej sumy za spotrebu energie bez možnosti výroby energie a komunitného obchodovania.

VÝZVA 2:

Alternatívny model

Vymysli alternatívny energy-sharing model zameraný na koncového zákazníka. Príď s lepším a inovatívnejšim modelom, ako je model definovaný vo výzve 1. Ukáž ako by si riešil výrobu a obchodovanie s elektrickou energiou v rámci danej komunity 150 odberných miest, ale skús napr. začať používať batérie, rozšíriť a optimalizovať umiestnenie FV elektrární, predefinuj komunitné tarify pre jednotlivé uzly, začni prepredávať vyrobenú energiu, namodeluj časovo plánovaný systém obchodovania, atď. Akékoľvek úpravy, nové prvky, alebo úplne iný systém energy-sharingu navrhneš, musíš vysvetliť a ukázať jeho benefity pre koncového zákazníka, resp. pre celú komunitu.

Výhry

Najlepší dashboard základnej výzvy 1:

3.000.- eur

Najlepší systémový nápad výzvy 2:

3.000.- eur

energyhack2: 9-10 nov @ImpactHUB

start: 9nov 18:00 – prezentácie 10nov 18:00

Chyť si svoje miesto na energyhacku vol.2 už teraz!
Prihlás sa
Dáta
K dispozícii bude set dát 150 odberných miest s ročnou spotrebou v 15 minutových intervaloch. Na tejto vzorke reálnych dát je potrebné vizualizovať real-time dashboard a optimálny energy-sharingový model.
Spotreba 150 OM

Každé jedno odberné miesto bude mať celoročné údaje o 15min spotrebe, označenie komunitného uzla, cenovú tarifu a údaj možnosťi zapojenia fotovoltaickej elektrárne (FVE) na výrobu energie.

Výroba FVE

Set dát obsahuje celoročný priebeh výroby energie siedmich druhov fotovoltaických elektrárni, ktoré budú môcť byť použité v danej komunite 150 OM. Dáta sú k dispozícii taktiež v 15min intervaloch.

Príklad výpočtu (tarify)

Príklad obsahuje dashboard k jednému odbernému miestu, ktorý ukazuje počas jedného dňa objem spotrebovanej, vyrobenej, predanej a kúpenej elektrickej energie s danými tarifami a podmienkami.

Porota
Obidve výzvy bude po prezentačnom bloku vyhodnocovať odborná porota.
Andrej Juris
Andrej Juris

Západoslovenská distribučná, a.s.

V roku 1994 spolu-založil Centrum pre hospodársky rozvoj s cieľom podpory nezávislej diskusie a analýzy hospodárskej politiky na Slovensku. Po vyštudovaní MPA programu na Pricenton University pracoval ďalších sedem rokov na medzinárodných projektoch v energetike v konzultantskej spoločnosti NERA v USA. Od roku 2004 pôsobí v ZSE a od roku 2007 je predsedom predstavenstva Západoslovenskej distribučnej.

Juraj Palovič
Juraj Palovič

Impact HUB Bratislava

Juraj je spoluzakladateľom a od roku 2014 operatívnym a finančným riaditeľom Impact HUB Bratislava. Popri tomto medzinárodnom biznis inkubátore a coworkingu sa Juraj venuje aj vlastnému biznisu v oblasti architektúry. Svoje architektonické zázemie a skúsenosti rozvíjal v najprestížnejších spoločnostiach v Londýne, Rotterdame a Viedni. V roku 2010 sa stal autorizovaným architektom a založil svoju vlastnú prax.

Peter Kolesár
Peter Kolesár

Neulogy

Peter Kolesár je výkonným riaditeľom Neulogy a zároveň predsedom predstavenstva. Pred príchodom do Neulogy pôsobil v diplomatických službách ako Radca pre obchod a inovácie na Veľvyslanectve SR vo Washingtone, kde sa zameriaval na podporu slovenských startupov v USA a inovačnej spolupráce medzi Slovenskom a Spojenými štátmi. Pred službou v diplomacii pracoval ako senior konzultant v Candole Partners, konzultačnej firme v oblasti verejných politík a regulácií.

Radoslav Mizera
Radoslav Mizera

Solved – The Cleantech Company

Radoslav zastupuje Fínsko-slovenskú spoločnosť, ktorá pôsobí v oblasti enviromentálne nezávadných technológií. Jej služby sú určené pre firmy a samosprávy. Po analýze konkrétnych potrieb zostavuje namieru pre svojich klientov tímy zložené z expertov z celého sveta tak, aby dodali najlepšie možné riešenie. Dnes so Solved.fi spolupracuje viac ako 200 odborníkov. Projekty boli doteraz realizované vo Fínsku, Rusku a na Slovensku.

Energyhack vol. 1

Na prvom energyhacku v roku 2017 sa odprezentovalo 12 tímov a 17 zaujímavých návrhov na obidve výzvy. Výzvu č.1 zameranú na analýzu a optimalizáciu spotreby elektrickej energie vyhral tím min:60 za návrh mobilnej aplikácie s pokročilou funkcionalitou a atraktívnym UX dizajnom. Druhú výzvu, ktorá sa zaoberala obnoviteľnými zdrojmi vyhral tím okolo Michala Koníčka s návrhom zaujímavého riešenia pre analýzu a optimalizáciu nákladov na fotovoltaiku.

Organizátor

Hlavný partner

Komunitný partner

Kontakt
V prípade akýchkoľvek otázok nás kľudne kontaktujte
Adresa

Impact HUB Bratislava,
Hviezdoslavovo nám. 20, 81102 Bratislava

Telefón

+421 903 429 944

Email

energyhack@impacthub.sk

Connect