energyhack vol.3

14-15 jún 2019  @ImpactHUB

Aký vplyv má extrémne počasie na výpadky elektrickej energie? Hackni unikátne dátasety SHMÚ a ZSD!
Prihlás sa
Hackathon: Poruchy vs Meteo Dáta

 

Prepoj dáta o výpadkoch elektrickej energie s pripravenými dátami SHMÚ o počasí za jeden celý rok. Analyzuj najčastejšie a najväčšie poruchy z pohľadu konečného spotrebiteľa spolu s poveternostnými vplyvmi v danej oblasti a pomôž obmedziť výpadky zapríčinené extrémnym počasím!

VÝZVA:

Dashboard / Notifikačný systém

1) Navrhni dashboard, ktorý zobrazí poruchy dodávok elektrickej energie v súvislosti s počasím v čase ich vzniku a ovplyvnenými zákazníkmi.  2) Navrhni notifikačný systém, ktorý na základe historických dát o poruchách a meteo dátach vie odporúčiť opatrenia smerom k zákazníkovi, alebo distribútorovi na obmedzenie najzávažnejších porúch v budúcnosti.
Víťazi

Výhru 8.000.- eur získal tím č.18 v zložení:

Štefan Hnát, Róbert Druska, Lukáš Seberák, Dárius Gál, Adam Kobyda

Hodnotiace kritéria: 30% vizualizácia, 30% funkcionalita, 40% dopad opatrení na konečného spotrebiteľa. Prihlásený tím môže mať max. 4 členov + 1 vybraného člena z jednotlivcov na mieste.

energyhack3:  14-15 jún 2019

Piatok 14.jún
17:30 Registrácia účastníkov
18:00 – 18:30  Predstavenie výziev + dát 
18:30 – 19:00  Predstavenie / formovanie tímov
19:00 – 20:00  Follow-up Energyhack2
20:00 – 22:00  Mentoring: Dáta
Sobota 15.jún
08:30 – 10:00  Raňajky
10:00 – 12:00  Mentoring: Koncept
12:00 – 13:00  Obed
14:00 – 16:00  Mentoring: Prezentácie
16:00 – 17:00  Finalizácia prezentácií
17:00 – 18:00  Studený buffet
18:00 – 19:30  Prezentácie riešení
19:30 – 20:00  Vyhlásenie víťazov
20:00 – 22:00  Networking
Prihlás sa
Dáta
K dispozícii bude anonmizovaný set dát od 230.000 zákazníkov, ktorí boli ovplyvnení poruchami zapríčinenými poveternostnými vplyvmi v období apríl 2017 – marec 2018 a set dát od Slovenského hydrometeorologického ústavu s údajmi o počasí v danej lokalite za celé časové obdobie 12 mesiacov.
Dataset poruchy ZSD

Set obsahuje pre každú poruchu dodávky energie čas vzniku, dĺžku výpadku, technické miesto vzniku, počet zákazníkov, ktorých výpadok zasiahol a ich združenú GPS.

Dataset SHMÚ

Set obsahuje celoročné meteo dáta s teplotou, smerom a rýchlosťou vetra, vľhkosťou a množstvom snehových a tekutých zrážok pre ľubovoľné GPS vybraného územia.

Porota
Andrej Juris
Andrej Juris

Západoslovenská distribučná, a.s.

V roku 1994 spolu-založil Centrum pre hospodársky rozvoj s cieľom podpory nezávislej diskusie a analýzy hospodárskej politiky na Slovensku. Po vyštudovaní MPA programu na Pricenton University pracoval ďalších sedem rokov na medzinárodných projektoch v energetike v konzultantskej spoločnosti NERA v USA. Od roku 2004 pôsobí v ZSE a od roku 2007 je predsedom predstavenstva Západoslovenskej distribučnej.

Juraj Palovič
Juraj Palovič

Impact HUB Bratislava

Juraj je spoluzakladateľom a od roku 2014 operatívnym a finančným riaditeľom Impact HUB Bratislava. Popri tomto medzinárodnom biznis inkubátore a coworkingu sa Juraj venuje aj vlastnému biznisu v oblasti architektúry. Svoje architektonické zázemie a skúsenosti rozvíjal v najprestížnejších spoločnostiach v Londýne, Rotterdame a Viedni. V roku 2010 sa stal autorizovaným architektom a založil svoju vlastnú prax.

Peter Kolesár
Peter Kolesár

CIVITTA Slovakia

Peter Kolesár je výkonným riaditeľom CIVITTA Slovakia a zároveň predsedom predstavenstva. Pred príchodom do CIVITTY / Neulogy pôsobil v diplomatických službách ako Radca pre obchod a inovácie na Veľvyslanectve SR vo Washingtone, kde sa zameriaval na podporu slovenských startupov v USA a inovačnej spolupráce medzi Slovenskom a Spojenými štátmi. Pred službou v diplomacii pracoval ako senior konzultant v Candole Partners, konzultačnej firme v oblasti verejných politík a regulácií.

Peter Procházka
Peter Procházka

Západoslovenská Distribučná, A.S.

Peter Procházka pracuje v skupine ZSE na rôznych pozíciách a v rôznych spoločnostiach skupiny. Absolvoval školiaci program na energetickú účinnosť v Kanade (BC Hydro) a program na riadenie elektrických distribučných systémov V USA. Má skúsenosti z oblasti technického rozvoja, správy sietí ako aj predaja elektriny a starostlivosti o kľúčových zákazníkov. V súčasnosti pracuje ako vedúci dispečerského riadenia v ZSD.

Follow-up energyhack2
Súčasťou podujatia je aj follow-up meeting medzi hlavným partnerom Západoslovenskou distribučnou, a.s. a vybranými účastníkmi Energyhack2, ktorým budú predstavené viaceré energetické témy na riešenie v horizonte ďaľších 3 mesiacov. Po finálnom odprezentovaní návrhu na postup riešenia, rozpočtu a referencií účastníkov, hlavný partner vyberie jeden tím, s ktorým uzavrie zmluvu na analýzu a návrh riešenia.
Energyhack vol. 2

Druhý energyhack sa uskutočnil v novembri 2018 a venoval sa téme komunitného energy-sharingu. Účastníci mali vytvoriť simuláciu systému zdieľania elektrickej energie, v ktorom zákazník mohol vyrábať energiu. Ak energiu nespotreboval, tak ju mohol predať v rámci svojej komunity, alebo hlavnému dodávateľovi naspäť do siete. Na základe dát reálnej spotreby 150 odberných miest mali účastníci základný model optimalizovať, alebo navrhnúť úplne iný model a odprezentovať jeho výhody. Najlepší dashboard simulácie vytvoril TÍM č.4  –  Juraj Kapasný, Matúš Bitara, Denis Rasulev, Volodymyr Rtveliashvili. S najlepším alternatívnym modelom energy-sharingu prišiel TÍM č.5  –  Peter Kmec, Peter Laurinec, Matej Michlík

Energyhack vol. 1

Na prvom energyhacku v roku 2017 sa odprezentovalo 12 tímov a 17 zaujímavých návrhov na obidve výzvy. Výzvu č.1 zameranú na analýzu a optimalizáciu spotreby elektrickej energie vyhral tím min:60 za návrh mobilnej aplikácie s pokročilou funkcionalitou a atraktívnym UX dizajnom. Druhú výzvu, ktorá sa zaoberala obnoviteľnými zdrojmi vyhral tím okolo Michala Koníčka s návrhom zaujímavého riešenia pre analýzu a optimalizáciu nákladov na fotovoltaiku.

Organizátor

Hlavný partner

Partneri

   

Kontakt
V prípade akýchkoľvek otázok nás kľudne kontaktujte
Adresa

Impact HUB Bratislava,
Hviezdoslavovo nám. 20, 81102 Bratislava

Telefón

+421 903 429 944

Email

energyhack@impacthub.sk

Connect